Language: Asset 14 FA

اخبار ها و رویداد ها

آریاسرمایش در دهمین نمایشگاه بین المللی
۱۴۰۳/۰۱/۱۲

آریاسرمایش در ششمین نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی

حضور آریاسرمایش در ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران. این نمایشگاه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی شهر تهران برگزار شد....
آریاسرمایش در دهمین نمایشگاه بین المللی
۱۴۰۳/۰۱/۰۱

آریاسرمایش در دهمین نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی

حضور آریاسرمایش در دهمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران....
آریاسرمایش در چهارمین نمایشگاه بین المللی
۱۴۰۳/۰۱/۰۱

حضور آریاسرمایش در چهارمین نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی

حضور آریاسرمایش در چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران. این نمایشگاه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران برگزار شد....
چهارمین نمایشگاه بین المللی مواد و صنایع شیمیایی،تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی
۱۴۰۲/۱۱/۲۲

چهارمین نمایشگاه بین المللی CLIEXPO شهر آفتاب

شرکت آریاسرمایش تولید کننده تجهیزات برودتی آزمایشگاهی در چهارمین نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب امسال حضور دارد....
حضور در نمایشگاه بین المللی ساخت ایران
۱۴۰۲/۱۱/۲۲

حضور در نمایشگاه بین المللی ساخت ایران

آریاسرمایش امسال نیز در نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت حضور داشت. این نمایشگاه 26 تا 29 آذرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران برگزار شد....