Language: Asset 14 FA

دستگاه شوک حرارتی

کاربرد دستگاه شوک حرارتی در صنعت

از دستگاه شوک حرارتی برای تعیین اینکه آیا مواد می توانند تغییرات ناگهانی دمای جو اطراف را بدون آسیب فیزیکی یا ضعیف شدن عملکرد مقاومت کنند، استفاده کنید. برای اهداف این سند، تغییرات ناگهانی به عنوان تغییر دمای هوا بیش از ۰۱ درجه سانتیگراد در عرض یک دقیقه تعریف می شود.

از این روش زمانی استفاده می شود که مواد صنعتی احتماالً در جایی مستقر میشوند که ممکن است تغییرات ناگهانی دمای هوا را تجربه کنند. این روش برای ارزیابی اثرات تغییرات دمایی ناگهانی سطوح بیرونی مواد، اقلام نصب شده بر روی سطوح خارجی یا موارد داخلی واقع در نزدیکی سطوح خارجی در نظر گرفته شده است.

برای خرید و کسب اطلاعات بیشتر درمورد چمبر شوک حرارتی کلیک کنید.

موارد استفاده دستگاه شوک حرارتی به شرح زیر است:

 • انتقال مواد بین مناطق محیطی تحت کنترل آب و هوا و شرایط محیطی شدید خارجی یا بالعکس، به عنوان مثال،
  بین یک محفظه تهویه مطبوع و دمای بالای بیابان، یا از یک محفظه گرم در مناطق سرد به دمای سرد خارج
 • صعود مواد از یک محیط زمین با دمای بالا به ارتفاع بالا از طریق یک وسیله نقلیه (فقط از گرم به سرد).
 • تحویل مواد در شرایط ارتفاع بالا و دمای پایین از محفظه هواپیما

محدودیت ها

این روش به طور خاص به موارد زیر نمی پردازد، اما ممکن است در برخی موارد این ها را نیز در بر بگیرد:

 • موادی که به دلیل جرم، پیکربندی، بسته بندی، محل نصب و غیره، تغییرات شدید دمایی در اجزای داخلی را تجربه
  نخواهند کرد.
 • موادی که در مدت طولانی در دمای شدید قرار دارند.
 • شوک دما توسط مواد منتقل شده بین هوا و مایع یا دو مایع، شوک حرارتی ناشی از گرم شدن سریع گذرا توسط
  هوای تخلیه کمپرسور موتور یا بارگذاری آیرودینامیکی.
 • زمانی که به مواد شوک حرارتی قابل توجهی ایجاد نشود
 • موادی که در معرض گرمای آتش قرار گرفته و متعاقباً با آب سرد شده اند.
 • آزمایش شوک حرارتی که ممکن است برای ارزیابی ایمنی وسایل نظامی یا خطر مهمات در نظر گرفته شود، باید
  مطابق با ۲۱۰۵C-STD-MIL انجام شود.
 دستگاه شوک حرارتی چیست

روش های عملیاتی 

این عملیات به دو روش شوک (های) یک طرفه ناشی از دمای شدید ثابت و شوک دادن یا گرفتن از دمای کنترل شده با محیط انجام می شود که در ادامه به بررسی کامل ان می پردازیم.

شوک (های) یک طرفه ناشی از دمای شدید ثابت:

 1. در حالی که آیتم آزمایشی در محفظه در پیکربندی لجستیکی مناسب خود قرار دارد، دمای هوای محفظه را در دمای بالا یا پایین مشخص می شود. سپس در طرح آزمایش (T1) با سرعتی که از ۳ درجه سانتی گراد در دقیقه (۵ درجه) تجاوز نکند، تنظیم کنید. دما باید برای مدتی تثبیت شود.
 2. آیتم آزمایشی را در حداکثر یک دقیقه به اتمسفر در دمای (T2) که شوک حرارتی مشخص شده در طرح آزمایش را ایجاد می کند، انتقال دهید و دما را برای مدتی مشخص تثبیت کنید.
 3. در صورت نیاز در طرح آزمایش، اثرات شوک حرارتی بر روی مورد آزمایش را تا حد عملی ارزیابی کنید.
 4. اگر شوک های یک طرفه دیگری مورد نیاز است، مراحل ۰-۳ را تکرار کنید. در غیر این صورت، آیتم مورد آزمایش را با سرعتی که بیش از ۳ درجه سانتی گراد در دقیقه (۵ درجه فارنهایت در دقیقه) نباشد، به شرایط محیطی استاندارد برگردانید.
 5. مورد آزمایشی را بررسی کنید و در صورت لزوم، یک بررسی عملیاتی انجام دهید. نتایج را برای مقایسه با داده های پیش آزمون ثبت کنید.

شوک دادن یا گرفتن از دمای کنترل شده محیط:

 1. با استفاده از مورد آزمایشی در پیکربندی لجستیکی مناسب، مورد آزمایشی را در شرایط محیطی کنترل شده تثبیت کنید.
 2. آیتم آزمایشی را در مدت حداکثر یک دقیقه به اتمسفر با دمای T1 یا T2 منتقل کنید که شوک حرارتی مشخص شده در طرح آزمایش را ایجاد کند و دما را برای مدتی تثبیت کند.
 3. آیتم آزمایشی را حداکثر در یک دقیقه به شرایط محیطی کنترل شده منتقل کنید و دما را برای مدتی تثبیت کنید.
 4. در صورت نیاز در طرح آزمایش، اثرات شوک حرارتی بر روی مورد آزمایش را تا حد عملی ارزیابی کنید.
 5. یا با تکرار مراحل ۰-۴ شوک های اضافی را تنظیم کنید یا به مرحله ۶ بروید.
 6. پس از تکمیل تمام شوک های مورد نیاز، مورد آزمایشی را بررسی کرده و در صورت لزوم، یک بررسی عملیاتی انجام دهید.
Rate this post